Opublikowano:

Rodo na Śląsku

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące zbierania i przetwarzania , a oprócz tego ochrony danych osobowych fizycznych użytkowników prywatnych na mieszały sporo w polskim zakładzie produkcyjnym, bo firmy musiały się dostosować do rodo Śląsk. Każda firma musiała wykonać odpowiednie dokumenty, w których informowała swoich klientów o tym, w jaki sposób przetwarzane i udostępniane są ich dane osobowe.
Proces ten trwał w niektórych firmach nawet wiele miesięcy i jeszcze nie został do końca ukończony.

Ochrona danych Śląsk realizowana jest przez każdą firmę z osobna, niemniej jednak dokumentację może wdrożyć w firmie zewnętrzny podmiot, który świadczy takie usługi. Wystarczy jedynie skontaktować się z firmą, która zajmuje się wdrożeniami i przygotowuje plany organizacji sposobności ochrony i przetwarzania danych. W ciągu od kilku dni do kilku tygodni taka firma przygotuje całą dokumentację. W większych firmach oczywiście trzeba również nadać miano stanowisko IOD Śląsk, czyli inspektora danych osobowych w konkretnym przedsiębiorstwie, czyli osoby, która para się kwestiami ochrony i przetwarzania danych osobowych klientów. Taką osobą może być posiadacz firmy lub pracownik, który został przez firmę delegowany na takie stanowisko lub do pełnienia takich obowiązków. Misją inspektora ochrony danych osobowych jest generowanie nowych możliwości przetwarzania i ochrony danych , a dodatkowo czuwanie nad prawidłowym procesem realizacji tych postanowień bądź też dokonywanie koniecznych przeróbek i informowanie o problemach właściwych organów, które czuwają w Polsce nad ochroną danych osobowych.

Sprawdź również informacje na stronie: inspektor ochrony danych śląsk.

Dodaj komentarz